هفته گذشته رييس جمهورى در نامه اى به وزير صنعت، معدن و تجارت بر لزوم تحويل برنامه ها و بسته هاى اجرايى براى شتاب بخشيدن به توليد و اشتغال تا 3 يا 4 ماه آينده تاكيد كرد و در دو بند فعاليت هاى ويژه داراى اولويت اين وزارتخانه را ابلاغ كرد. حسن روحانى درا ين نامه محورهاى اصلى داراى اولويت اين وزارتخانه را توجه به سرمايه گذارى و توليد صادرات محور،ايجاد مشاغل جديد در مقياس بزرگ به ويژه براى فار غ التحصيلان جوان، پيوستن به زنجيره توليد جهانى، دگرگونى در نظام توزيع و واسطه گرى با هدف بهره گيرى حداكثر از فعاليت هاى دانش بنيان اعلام كرد. محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با گسترش صنعت درباره ابلاغ اين نامه گفت: نامه رييس جمهورى كه به من ابلاغ شد در جهت رونق توليد و افزايش اشتغال است تا با رويكرد جديدى در اين بخش ها برنامه ريز ى هاى لازم تا چند ماه آينده انجام وا جرايى شود. در همين راستا از چند ماه گذشته برنامه ريزى در اين زمينه آغازشده و تا اواخر خرداد اين برنامه تحويل داده خواهد شد.

برای خواندن مشروح این مصاحبه فایل ذیل را بارگیری نمایید.

 

پیوست ها:
فایلحجم فایل